Poddcoast

Parkinsonpodden

13  episodes

Parkinsonpodden, en podcast om Parkinsons sjukdom. Du hör de främsta forskarna om den senaste forskningen nationellt och internationellt. Du hör om dagens behandlingsmetoder och om vad som är på gång. Du hör också spännande patientberättelser. Nytt avsnitt varje månad.